Eslövs kommun

Kommunens hemsida:
Gå gärna in på kommunens hemsida och be för kommunens politiker, skolor, och annat som den helige Ande leder dig att be för.

Be för frikyrkorna i kommunen:
Pingstförsamlingen i Eslöv
Österkyrkan Eslöv

Be för svenska kyrkans församlingar inkl. EFS:
EFS Pärup

Borlunda Skeglinge församling
Eslövs församling
Löberöds församling
Reslöv-Östra Karaby församling
Östra Onsjö församling

Be för bl.a. följande orter:
Eslöv
Billinge
Flyinge
Harlösa
Hurva
Kungshult
Löberöd
Marieholm
Stehag
Örtofta
Östra Strö

Bön:
Gud vi tackar dig för alla som bor i byar och samhällen i vår kommun.
Vi ber för människors nära relationer, för det sociala livet i bygden, för god sämja, för kultur och meningsfull fritid.
Vi ber för alla arbetsplatser, om bestående arbetsuppgifter, om nya arbeten och om god arbetsgemenskap.
Vi ber för barn och ungdomar, för trygg uppväxt och god start i livet. Vi ber för föräldrarna och deras viktiga, men ibland så svåra uppgift, att ge sina barn en god uppväxt.
Vi ber för sjuka, ensamma och sörjande.
Gud vi ber om utveckling i våra bygder, om generositet och öppenhet, om glädje och ansvarstagande, om glädje över andras framgång.
Tack Gud för din närvaro i vår kommun!
Amen!

  • Be om genombrott för Guds rike i kommunen
  • Befall varje hinder för människors frälsning att vika undan
  • Be för de troende i kommunen

Särskilda böneämnen för kommunen:
Välkommen att meddela oss böneämnen som rör kommunen!
Klicka här för att komma till kontaktformuläret. Var vänlig ange att böneämnet handlar om Eslövs kommun.

Länk till Be för staden:
Be för staden/Eslöv

Reklam på sidan
Ibland förekommer det reklam på den här sidan. Vi vill betona att vi inte har något med detta att göra.

Annonser