Helsingborgs kommun

Gå gärna in på kommunens hemsida och be för kommunens politiker, skolor, och annat som den helige Ande leder dig att be för.

Be för frikyrkorna i kommunen:
Adventkyrkan i Helsingborg
Frälsningsarmén Helsingborg
Helsingborgs Baptistförsamling
Helsingborgs husförsamlingsnätverk
Markuskyrkan i Helsingborg
Pingstkyrkan i Helsingborg
Ramlösakyrkan Helsingborg
Rosengårdskyrkan – Helsingborgs Missionsförsamling
Sionförsamlingen Helsingborg
Victory Center

Be för svenska kyrkans församlingar inkl. EFS:
EFS Helsingborg
EFS-kyrkan Råå

Filborna församling
Gustav Adolfs församling
Kropps församling – Björkakyrkan
Kropps församling – Hässlunda kyrka
Kropps församling – Kropps kyrka
Kropps församling – Mörarps kyrka
Kropps församling – Välluvs kyrka
Kvistofta församling
Maria församling
Raus församling
Sjömanskyrkan i Helsingborg
Svenska kyrkan i Allerum, Fleninge och Välinge-Kattarp

Be även för:
LP-kontakten i Helsingborg

Be för bl.a. följande orter:
Helsingborg
Allerum
Bårslöv
Domsten
Gantofta
Hasslarp
Hittarp
Kattarp
Laröd
Mörarp
Påarp
Rydebäck
Rögle

Bön:
Gud vi tackar dig för alla som bor i byar och samhällen i vår kommun.
Vi ber för människors nära relationer, för det sociala livet i bygden, för god sämja, för kultur och meningsfull fritid.
Vi ber för alla arbetsplatser, om bestående arbetsuppgifter, om nya arbeten och om god arbetsgemenskap.
Vi ber för barn och ungdomar, för trygg uppväxt och god start i livet. Vi ber för föräldrarna och deras viktiga, men ibland så svåra uppgift, att ge sina barn en god uppväxt.
Vi ber för sjuka, ensamma och sörjande.
Gud vi ber om utveckling i våra bygder, om generositet och öppenhet, om glädje och ansvarstagande, om glädje över andras framgång.
Tack Gud för din närvaro i vår kommun!
Amen!

  • Be om genombrott för Guds rike i kommunen
  • Befall varje hinder för människors frälsning att vika undan
  • Be för de troende i kommunen

Särskilda böneämnen för kommunen:
Välkommen att meddela oss böneämnen som rör kommunen!
Klicka här för att komma till kontaktformuläret. Var vänlig ange att böneämnet handlar om Helsingborgs kommun.

Länk till Be för staden:
Be för staden/Helsingborg

Reklam på sidan
Ibland förekommer det reklam på den här sidan. Vi vill betona att vi inte har något med detta att göra.

Annonser