Höganäs kommun

Gå gärna in på kommunens hemsida och be för kommunens politiker, skolor, och annat som den helige Ande leder dig att be för.

Be för frikyrkorna i kommunen:
Filadelfia Höganäs
Frälsningsarmén Höganäs
Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening

Be för svenska kyrkans församlingar inkl. EFS:
EFS Allerum
EFS Arild
EFS Jonstorp
Lerbergets kyrka

Brunnby församling
Farhult-Jonstorps församling
Höganäs församling
Lerbergets kyrka (samarbetskyrka EFS/Svenska kyrkan)
Vikens församling
Väsby församling

Be även för:
Bökebäcksgården
Heljarödsgården
Örestrands kurs och lägergård

Be för bl.a. följande orter:
Höganäs
Arild
Ingelsträde
Jonstorp
Mjöhult
Mölle
Nyhamnsläge
Viken

Bön:
Gud vi tackar dig för alla som bor i byar och samhällen i vår kommun.
Vi ber för människors nära relationer, för det sociala livet i bygden, för god sämja, för kultur och meningsfull fritid.
Vi ber för alla arbetsplatser, om bestående arbetsuppgifter, om nya arbeten och om god arbetsgemenskap.
Vi ber för barn och ungdomar, för trygg uppväxt och god start i livet. Vi ber för föräldrarna och deras viktiga, men ibland så svåra uppgift, att ge sina barn en god uppväxt.
Vi ber för sjuka, ensamma och sörjande.
Gud vi ber om utveckling i våra bygder, om generositet och öppenhet, om glädje och ansvarstagande, om glädje över andras framgång.
Tack Gud för din närvaro i vår kommun!
Amen!

  • Be om genombrott för Guds rike i kommunen
  • Befall varje hinder för människors frälsning att vika undan
  • Be för de troende i kommunen

Särskilda böneämnen för kommunen:

  • Be om om ett genombrott i andevärlden här i Höganäs och om syndanöd för många.
  • Be om fler arbetare som vill överlåta sig till arbetet i Höganäs.
  • Be om en upprättad stad för en förändring.
  • Be för asylboendet.
  • Be om beskydd för kommunfullmäktige.

Välkommen att meddela oss ytterligare böneämnen som rör kommunen!
Klicka här för att komma till kontaktformuläret. Var vänlig ange att böneämnet handlar om Höganäs kommun.

Böneinitiativ:
Bön måndagar kl. 19.00 (ekumenisk bön) och onsdagar kl. 18.30 i Filadelfia, Odengatan 6.

Länk till Be för staden:
Be för staden/Höganäs

Reklam på sidan
Ibland förekommer det reklam på den här sidan. Vi vill betona att vi inte har något med detta att göra.

Annonser