Hörby kommun

Gå gärna in på kommunens hemsida och be för kommunens politiker, skolor, och annat som den helige Ande leder dig att be för.

Be för frikyrkorna i kommunen:
Pingstkyrkan Sion i Hörby

Be för svenska kyrkans församlingar inkl. EFS:
EFS Hörby
EFS Svensköp

Hörby församling

Be också för:
Granliden

Be för bl.a. följande orter:
Hörby
Askeröd
Ekeboda
Ludvigsborg
Osbyholm
Svensköp
Södra Rörum
Önneköp
Östraby

Bön:
Gud vi tackar dig för alla som bor i byar och samhällen i vår kommun.
Vi ber för människors nära relationer, för det sociala livet i bygden, för god sämja, för kultur och meningsfull fritid.
Vi ber för alla arbetsplatser, om bestående arbetsuppgifter, om nya arbeten och om god arbetsgemenskap.
Vi ber för barn och ungdomar, för trygg uppväxt och god start i livet. Vi ber för föräldrarna och deras viktiga, men ibland så svåra uppgift, att ge sina barn en god uppväxt.
Vi ber för sjuka, ensamma och sörjande.
Gud vi ber om utveckling i våra bygder, om generositet och öppenhet, om glädje och ansvarstagande, om glädje över andras framgång.
Tack Gud för din närvaro i vår kommun!
Amen!

  • Be om genombrott för Guds rike i kommunen
  • Befall varje hinder för människors frälsning att vika undan
  • Be för de troende i kommunen

Särskilda böneämnen för kommunen

  • Kommunen har infört vårdnadsbidrag. Be att det får visa sig vara en välsignelse för kommunen.
  • Yangtorp buddhisttempel.
  • Be för evangeliets spridning och människors frälsning.
  • Be för dem som styr i kommunen, att de får vishet och gudsfruktan.
  • Be att New Age-liknande initiativ avslöjas och faller samman.
  • Be att de positiva utvecklingen av andlig enhet fortsätter.
  • Be att Guds rike kommer med kraft i mellanskåne.

Välkommen att meddela oss ytterligare böneämnen som rör kommunen!
Klicka här för att komma till kontaktformuläret. Var vänlig ange att böneämnet handlar om Hörby kommun.

Böneinitiativ:
Kyrkorna ber tillsammans för Hörby vid olika tillfällen.

Reklam på sidan
Ibland förekommer det reklam på den här sidan. Vi vill betona att vi inte har något med detta att göra.

Annonser