Klippans kommun

Gå gärna in på kommunens hemsida och be för kommunens politiker, skolor, och annat som den helige Ande leder dig att be för.

Be för frikyrkorna i kommunen:
Bönens Hus i Klippan
Frälsningsarmén Klippan

Be för svenska kyrkans församlingar inkl. EFS:
Andreaskyrkan i Klippan

Klippans församling
Riseberga och Färingtofta församlingar
Östra Ljungby församling

Be för bl.a. följande orter:
Klippan
Klippans bruk
Krika
Ljungbyhed
Stidsvig
Östra Ljungby

Bön:
Gud vi tackar dig för alla som bor i byar och samhällen i vår kommun.
Vi ber för människors nära relationer, för det sociala livet i bygden, för god sämja, för kultur och meningsfull fritid.
Vi ber för alla arbetsplatser, om bestående arbetsuppgifter, om nya arbeten och om god arbetsgemenskap.
Vi ber för barn och ungdomar, för trygg uppväxt och god start i livet. Vi ber för föräldrarna och deras viktiga, men ibland så svåra uppgift, att ge sina barn en god uppväxt.
Vi ber för sjuka, ensamma och sörjande.
Gud vi ber om utveckling i våra bygder, om generositet och öppenhet, om glädje och ansvarstagande, om glädje över andras framgång.
Tack Gud för din närvaro i vår kommun!
Amen!

  • Be om genombrott för Guds rike i kommunen
  • Befall varje hinder för människors frälsning att vika undan
  • Be för de troende i kommunen

Särskilda böneämnen för kommunen
Välkommen att meddela oss böneämnen som rör kommunen!
Klicka här för att komma till kontaktformuläret. Var vänlig ange att böneämnet handlar om Klippans kommun.

Reklam på sidan
Ibland förekommer det reklam på den här sidan. Vi vill betona att vi inte har något med detta att göra.

Annonser