Sjöbo kommun

Gå gärna in på kommunens hemsida och be för kommunens politiker, skolor, och annat som den helige Ande leder dig att be för.

Be för frikyrkorna i kommunen:
Centrumkyrkan Sjöbo

Be för svenska kyrkans församlingar:
Blentarps församling
Fränninge –Vollsjös och Östra Kärrtorps församlingar
Lövestad, Vanstad, Tolånga och Röddinge församlingar
Sjöbo församling

Be för bl.a. följande orter:
Sjöbo
Bjärsjölagård
Blentarp
Karups sommarby
Lövestad
Sjöbo sommarby
Svansjö sommarby
Sövde
Vollsjö
Äsperöd

Historia:
Sjöbo kommun är i stort sett samma område som Färs härad omfattade på sin tid.

Vi saxar från kommunens hemsida:
”Färsingarna är sen urminnes tider kända för sitt mod och sin kämparvilja och en gammal ramsa säger ‘När färsingen börjar att hoppa jämfota och stampa i marken och fajta med armarna samt glo vitt, då är han inte god att tagas med’.”

Låt oss stå i tro för att Guds folk i Sjöbo kommun ska bli lika modiga och kämpaglada i den andliga striden!

Bön:
Gud vi tackar dig för alla som bor i byar och samhällen i vår kommun.
Vi ber för människors nära relationer, för det sociala livet i bygden, för god sämja, för kultur och meningsfull fritid.
Vi ber för alla arbetsplatser, om bestående arbetsuppgifter, om nya arbeten och om god arbetsgemenskap.
Vi ber för barn och ungdomar, för trygg uppväxt och god start i livet. Vi ber för föräldrarna och deras viktiga, men ibland så svåra uppgift, att ge sina barn en god uppväxt.
Vi ber för sjuka, ensamma och sörjande.
Gud vi ber om utveckling i våra bygder, om generositet och öppenhet, om glädje och ansvarstagande, om glädje över andras framgång.
Tack Gud för din närvaro i vår kommun!
Amen!

  • Be om genombrott för Guds rike i kommunen
  • Befall varje hinder för människors frälsning att vika undan
  • Be för de troende i kommunen

Särskilda böneämnen för kommunen

  • Bed för förskola och skola samt socialtjänsten. Främst att lärare och anställda ska leva i beskydd och finna glädje och styrka i arbetet. Att kärleken till barn, ungdomar och vuxna ska tillta, så de kan gå utanför och göra mer än bara sin arbetsbeskrivning.

Välkommen att meddela oss ytterligare böneämnen som rör kommunen!
Klicka här för att komma till kontaktformuläret. Var vänlig ange att böneämnet handlar om Sjöbo kommun.

Reklam på sidan
Ibland förekommer det reklam på den här sidan. Vi vill betona att vi inte har något med detta att göra.

Annonser