Östra Göinge kommun

Gå gärna in på kommunens hemsida och be för kommunens politiker, skolor, och annat som den helige Ande leder dig att be för.

Be för frikyrkorna i kommunen:
Broby Lutherska Missionsförening
Hanaskogs Missions och Ungdomsförening
Hjärsåslilla Lutherska Missionsförening
Glimåkra Missionsförening
Knislinge Missionsförsamling
Pingstförsamlingen i Östra Göinge

Be för svenska kyrkans församlingar:
Glimåkra församling
Hjärsås församling
Kviinge och Knislinge-Gryts församlingar
Östra Broby och Emmislövs församlingar

Be även för:
Breanäs Missionsgård

Be för bl.a. följande orter:
Broby
Glimåkra
Hanaskog
Hjärsås
Immeln
Knislinge
Sibbhult
Östanå

Bön:
Gud vi tackar dig för alla som bor i byar och samhällen i vår kommun.
Vi ber för människors nära relationer, för det sociala livet i bygden, för god sämja, för kultur och meningsfull fritid.
Vi ber för alla arbetsplatser, om bestående arbetsuppgifter, om nya arbeten och om god arbetsgemenskap.
Vi ber för barn och ungdomar, för trygg uppväxt och god start i livet. Vi ber för föräldrarna och deras viktiga, men ibland så svåra uppgift, att ge sina barn en god uppväxt.
Vi ber för sjuka, ensamma och sörjande.
Gud vi ber om utveckling i våra bygder, om generositet och öppenhet, om glädje och ansvarstagande, om glädje över andras framgång.
Tack Gud för din närvaro i vår kommun!
Amen!

  • Be om genombrott för Guds rike i kommunen
  • Befall varje hinder för människors frälsning att vika undan
  • Be för de troende i kommunen

Särskilda böneämnen:

  • Ovanligt hög andel rökande småbarnsmammor
  • Kommunen har infört vårdnadsbidrag. Be att det får visa sig vara en välsignelse för kommunen.

Övriga böneämnen för kommunen:
Välkommen att meddela oss ytterligare böneämnen som rör kommunen!
Klicka här för att komma till kontaktformuläret. Var vänlig ange att böneämnet handlar om Östra Göinge kommun.

Reklam på sidan
Ibland förekommer det reklam på den här sidan. Vi vill betona att vi inte har något med detta att göra.

Annonser